Parlament Królewski jest organem władzy ustawodawczej Królestwa Dreamlandu, który został ustanowiony 16 lutego 2016 roku na mocy Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 roku. Do faktycznego ustanowienia Parlamentu doszło jednak dopiero 4 kwietnia 2016 roku, gdy JKW Edward II ogłosił Dekret Królewski o Parlamencie Królewskim. Pierwszy skład Parlamentu został wyłoniony postanowieniem królewskim 18 kwietnia 2016 roku i obejmował 5 parlamentarzystów.

Podstawowe cechy Parlamentu Królewskiego

  • unikameralizm – Parlament Królewski jest jednoizbowy.
  • niekadencyjność – Parlament Królewski obraduje w sposób ciągły.
  • otwartość – liczba parlamentarzystów jest zmienna; może nim zostać każdy obywatel po spełnieniu pewnych warunków.

Siedziba

Siedzibą Parlamentu Królewskiego jest Pałac Parlamentu w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis.

Sala obrad

Parlament Królewski obraduje jawnie na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu na sali obrad w Pałacu Parlamentu. Wstęp na salę obrad posiadają parlamentarzyści, przedstawiciele innych władz i obywatele. Mogą oni również brać udział w debatach, jednakże udział w głosowaniach zarezerwowany jest wyłącznie dla parlamentarzystów.