Marszałek Parlamentu Królewskiego

Daniel von Witt (Klub Polityczny św. Augustyna)
Marszałek Parlamentu Królewskiego od 06.12.2017

Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Prezerwatyw Tradycja Radziecki (Komunistyczna Partia Dreamlandu)
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego od 06.12.2017

Marszałka Parlamentu Królewskiego i Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego wybiera Parlament Królewski z swojego grona. Wicemarszałkowie mogą równolegle wypełniać większość obowiązków spoczywających na Marszałku Parlamentu Królewskiego.

Kompetencje i obowiązki
 • kieruje pracami Parlamentu
 • prowadzi aktualną listę parlamentarzystów
 • dokonuje skreślenia parlamentarzysty z listy wraz z podaniem przyczyny
 • wymierza parlamentarzystom kary dyscyplinarne
 • ogłasza uchwalone uchwały w dziale forum „Ogłoszenia urzędowe”
 • przekazuje Królowi uchwalone ustawy i zatwierdzone dekrety
 • przedkłada Parlamentowi zawetowane ustawy
 • zarządza budżetem Parlamentu Królewskiego
Lista Marszałków Parlamentu Królewskiego
 1. Daniel von Witt: od 06.12.2017 do chwili obecnej
 2. Prezerwatyw Tradycja Radziecki: od 21.10.2017 do 06.12.2017
 3. Gaston de Senancour: od 27.08.2017 do 21.10.2017
 4. Conrad Darosareier-Stattoerr: od 17.06.2017 do 27.08.2017
 5. Aluś de la Ciprofloksja: od 15.01.2017 do 17.06.2017
 6. Prezerwatyw Tradycja Radziecki: od 24.10.2016 do 15.01.2017
 7. Gaston de Senancour: od 20.04.2016 do 24.10.2016
Lista Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego
 1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki: od 06.12.2017 do chwili obecnej
 2. Daniel von Witt: od 12.11.2017 do 06.12.2017
 3. Siergiusz Asketil: od 02.07.2017 do 12.11.2017
 4. Prezerwatyw Tradycja Radziecki: od 21.05.2017 do 07.08.2017
 5. Markocjusz van Koller: od 14.01.2017 do 05.05.2017
 6. Gaston de Senancour: od 24.10.2016 do 12.12.2016
 7. Prezerwatyw Tradycja Radziecki: od 24.09.2016 do 24.10.2016
 8. Tomasz von Habsburg: od 24.06.2016 do 24.09.2016
 9. Edward von Dern: od 20.04.2016 do 15.06.2016