Nabywanie mandatu parlamentarnego

Parlamentarzystą może zostać każdy obywatel Królestwa Dreamlandu pod następującymi warunkami:

  • dysponuje obywatelstwem przez okres co najmniej 14 dni;
  • został skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia prywatnego i odbył karę co najmniej 6 miesięcy przed dniem ubiegania się o włączenie do Parlamentu Królewskiego;
  • w przeciągu ostatnich 3 miesięcy nie został dwukrotnie skreślony z listy parlamentarzystów.

Jeżeli obywatel spełnia wszystkie powyższe warunki może złożyć wniosek o włączenie do Parlamentu Królewskiego. Wniosek składa się tutaj, podając także NIM. Wniosek przyjmuje Król, który ma obowiązek włączyć wnioskodawcę do Parlamentu Królewskiego. W tym celu wydawane jest postanowienie królewskie.

Utrata mandatu parlamentarnego

Parlamentarzysta może utracić mandat, gdy:

  • zrzeknie się go;
  • utraci obywatelstwo Królestwa Dreamlandu;
  • zostanie prawomocnie skazany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;
  • nie weźmie udziału w co najmniej dwóch następujących po sobie głosowaniach w Parlamencie Królewskim.

Skreślenia parlamentarzysty z listy dokonuje Marszałek Parlamentu podając przyczynę skreślenia.